Profil

Jeg stiftede mit konsulentfirma i 2014 og er uddannet Cand. Scient. fra Syddansk Universitet. Jeg har en tofags-kandidat med en specialisering i Organisationsforståelse & Psykosocialt Arbejdsmiljø og arbejder med en bred vifte af organisationsudviklingsopgaver, ledelsesrådgivning og oplæg på konferencer, fyraftensmøder o.l.

Mit navn er Anja Gammelgaard Petersen og jeg udgør ActionBetween, et konsulentfirma beliggende i Odense. Jeg brænder for at styrke og udvikle virksomheder til at håndtere fremtidens krav og arbejdsstyrke. I et tæt samarbejde med dig og din virksomhed bidrager jeg til en sund økonomi ved at sætte mennesker i centrum. 

Ledelse, strategi, trivsel og effektivitet handler alt sammen om det, der sker mellem mennesker, deres indbyrdes relationer og samspil. Det er vigtigt for mig, at skabe værdi for kunden både på kort og på lang sigt. Derfor vægter jeg åbenhed, ærlighed og tillid i vores samarbejde og følger igangsatte tiltag til dørs. 

Efter grundig dialog, hvor jeg tager højde for jeres behov og ressourcer designer, gennemfører og implementerer jeg processer af høj faglig kvalitet fra start til slut. Jeg sikrer, at der er sammenhæng samt et klart formål med de tiltag vi sammen igangsætter. Desuden tager mit arbejde afsæt i evidens og praksisnær viden, som også bidrager til kvaliteten i det, jeg laver. 

Omdrejningspunktet min tilgang til at styrke og udvikle virksomheder tager afsæt i nedenstående tilgang. En tilgang, der understøtter det virksomheder i fremtiden, ifølge diverse undersøgelser, skal være rigtig gode til for at lykkedes bedst muligt. Virksomheders succes i fremtiden kræver eksempelvis:

  • En mere anerkendende tilgang til mennesker
  • En klar retning, tydelige rammer og formål med alle arbejdsopgaver
  • Et større fokus på at det vi gør altid skal give mening
  • En høj grad af medarbejderinvolvering i udvikling- og beslutningsprocesser
  • En stærk feedback kultur og accept af at fejl er et præmis for udvikling og fremdrift
  • Ledere der besidder en høj følelsesmæssig og social intelligens
  • Ledere der er stærke til procesledelse og medinddragelse
  • Ledere der accepterer at forandring er den eneste konstante