Profil

Hvorfor investere i medarbejderes engagement? Svaret er simpelt; det er fordi de er virksomhedens vigtigste ressource. Specielt når vi ved, at de performer bedre og således opnår flere positive resultater med en høj grad af engagement. Kvaliteten af opgaveløsning, kundeservice osv. handler i sidste ende om medarbejdernes engagement.

Hos Action Between kan vi hjælpe jer med at at øge engagementet og opnå positive resultater ved at styrke organisationens menneskelige ’tandhjul’ samt de strategiske elementer, så det hele hænger bedre sammen. Det kalder vi ’bæredygtig klister’, og det får tingene til at ske i praksis, så det ikke ender med tomme ord og uindfriede forventninger.

Hvordan arbejder vi? Efter en grundig dialog, hvor vi tager højde for jeres udfordringer, behov og ressourcer, designer gennemfører og implementerer vi processer af høj faglig kvalitet fra start til slut. Vi sikrer, at der altid er en klar sammenhæng og et klart formål med alle de tiltag, som vi sammen igangsætter, alt sammen med afsæt i evidens og praksisnær viden som bidrager til kvaliteten. Omdrejningspunktet for vores arbejde er at understøtte virksomheden, hvor det ifølge forskellige studier og undersøgelser kræver følgende for at opnå succes i fremtiden:

 • en mere anerkendende tilgang til mennesker
 • en klar retning, tydelige rammer og formål med alle arbejdsopgaver
 • et større fokus på at det vi gør, altid skal give mening
 • en høj grad af medarbejderinvolvering i udvikling- og beslutningsprocesser
 • en stærk feedback kultur og accept af at fejl er en præmis for udvikling og fremdrift
 • ledere der besidder en høj følelsesmæssig og social intelligens
 • ledere der er stærke til procesledelse og medinddragelse
 • ledere der accepterer at forandring er den eneste konstante

Din succes er min succes! Det er vigtigt for mig at kunne skabe værdi for kunden på både kort og lang sigt. Derfor vægter jeg åbenhed, ærlighed og tillid i vores samarbejde meget højt og følger alle de igangsatte tiltag helt til dørs.  I Action Between får I en samarbejdspartner, der:

 • er autentisk, tillidsfuld, ’nede på jorden’, kreativ og som brænder for opgaven
 • har stor succes og erfaring med at samarbejde med mange typer af mennesker
 • har en høj faglighed, evidensbaseret viden, relevante kompetencer og værktøjer
 • har gode erfaringer med operationelle strategiprocesser og udviklingsforløb
 • er specialiseret i organisationsforståelse og psykosocialt arbejdsmiljø

Mit navn er Anja Gammelgaard Petersen og jeg står bag konsulentvirksomheden Action Between med en uddannelse som Cand.Scient. fra Syddansk Universitet, hvor jeg har en tofags-kandidat med en specialisering i Organisationsforståelse & Psykosocialt Arbejdsmiljø. Med baggrund i min uddannelse og mine erhvervserfaringer arbejder jeg med en bred vifte af organisationsudviklingsopgaver, rådgivning, kompetenceudvikling, træning, oplæg på konferencer og fyraftens-møder.

Kontakt mig på telefon 2619 2822 eller mail til anja@actionbetween.dk og lad os tage en snak om, hvad jeg kan gøre for dig og din virksomhed!