Action Between People

Stor tilknytning

Der er penge at hente i glade og engagerede medarbejdere

At sikre at medarbejdere forbliver tilknyttet til jeres arbejdsplads og ikke skifter job til en anden virksomhed er ikke altid det nemmeste – til gengæld er det RIGTIG dyrt at miste dem. Undersøgelser viser at mange danske virksomheder på tværs af brancher kan blive en del bedre til at sikre, at medarbejderne ikke søger væk. Det forholder sig nemlig på nuværende tidspunkt således, at:

 • 1/3 medarbejdere stopper hvert år for at skifte til et nyt job i en anden virksomhed
 • 46 % af nyansatte i deres første job forlader jobbet inden for de første 18 mdr.
 • Unge i alderen fra midt 20´erne frem til 40´erne er 11 gange mere tilbøjelige til at forlade deres job end ældre generationer
 • En nyansættelse koster i snit kr. 250.000,00

 

Hvis I oplever udfordringer med:

 • at der er for mange medarbejdere der siger op om året
 • at resultaterne fra jeres APV viser at medarbejderne ikke har en høj trivsel
 • at sygefraværet er for højt
 • at der er for mange konflikter eller brok i krogene
 • at afdelinger eller teams ikke samarbejder godt nok

… så kan det skyldes, at din virksomhed endnu ikke har udnyttet de gevinster der er ved at sætte mere fokus på at styrke medarbejderengagementet og dermed opnå at medarbejderne har en høj tilknytning til jeres arbejdsplads.

 

Det handler om at have en sund arbejdskultur

Tilknytning til arbejdspladsen, handler det om at have en sund arbejdskultur, hvor man oplever glade og stolte medarbejdere med et højt engagement. At man i virksomheden bevidst arbejder for at forebygge sygefravær eller mistrivsel. Nogle af de mekanismer man ved har en stor indflydelse på graden af medarbejderengagement, især yngre generationer, er hvordan virksomheden formår at:

 • Skabe stolthed blandt medarbejderne
 • Få arbejdet til at give mening
 • Involvere medarbejderne i beslutninger og planlægning af deres arbejde
 • Skabe individuel fleksibilitet i jobbet
 • Sikre løbende personlig og faglig udvikling
 • Anerkende det man gør godt & fejre succeser
 • Tildel medarbejderne ansvar
 • Give plads til fejl
 • Arbejd meget med konstruktiv feedback

 

Gevinsterne ved en sund arbejdskultur

 • 41 % lavere medarbejderfravær
 • 70% færre arbejdsulykker
 • 24 % lavere medarbejderomsætning
 • 21% højere omsætning
 • 17% højere bundlinje