Action Between People

Freelance HR

Det betaler sig at investere i HR opgaver

Varetagelse af HR-opgaver kan ses som bindeleddet mellem medarbejderengagement og bundlinjen. Et højt medarbejderengagement betaler sig og medfører ifølge nyeste undersøgelser følgende gevinster:

 • 41 % lavere medarbejderfravær
 • 70% færre arbejdsulykker
 • 24 % lavere medarbejderomsætning
 • 21% højere omsætning
 • 17% højere bundlinje

Hvis I oplever udfordringer med:

 • at der er for mange medarbejdere der siger op om året
 • at I har svært ved at tiltrække nye medarbejdere
 • at resultaterne fra jeres APV viser at medarbejdernes trivsel kan blive bedre
 • at sygefraværet er for højt
 • at afdelinger eller teams ikke præsterer godt nok

… så kan det skyldes, at din virksomhed endnu ikke har udnyttet de gevinster der er ved at sætte mere fokus på at styrke HR området og dermed opnå et højt medarbejderengagement.

 

Hvilke opgaver kan en ekstern HR Partner løse for jer?

Som erfaren HR Partner vil jeg i et gensidigt samarbejde og med afsæt i jeres behov udvikle, implementere og drifte HR opgaver indenfor emner som eksempelvis:

 • Onboarding (Få nye medarbejdere godt ombord)
 • Personalehåndbog & politikker
 • Lovpligtig APV (Arbejdspladsvurdering)
 • 1:1 samtaler (Medarbejderudviklingssamtaler)
 • Kompetenceudviklingsplaner
 • Adfærd & kultur
 • Stressforebyggelse og stresshåndtering
 • Ledelsessparring og rådgivning
 • HR-support (f.eks. om sygefravær, personalesager, overenskomst) (personalejura er undtaget)

 

Gevinsterne ved en ekstern HR Partner

Har I ikke behov for en HR-medarbejder på fuld tid, men alligevel brug for hjælp til struktur, processer og indhold i forbindelse med HR relaterede opgaver, måske har I heller ikke tiden til det eller kompetencerne, så kan en ekstern HR Partner være et oplagt valg.

 • Fast pris om måneden – styr på udgifterne
 • Kendt aftale, der genforhandles 1 gang om året
 • Frigiver tid til jeres kerneopgave
 • Sikrer at gældende lovgivning overholdes
 • Skræddersyet løsning
 • Arbejdsdage hos kunden
 • Jeg performer fra dag 1

 

Jeg tager gerne et gratis kig på jeres virksomhed og giver et bud på hvordan jeg kan løse jeres HR opgaver.