Trivsel skaber bedre resultater

Resultater på bundlinjen kan kobles direkte til trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og det gode liv

Trivsel handler om hvordan det enkelte individ oplever sit eget velbefindende, således følelsen af overskud, gåpåmod, handlekraft og glæde ved livet. Oplevelsen af at være i trivsel er dermed subjektiv og udgør summen af et individs tilværelse. Der er således ikke en fast formel på, hvordan man sikrer god trivsel på en arbejdsplads. Alligevel er der elementer, som man ved har en positiv indflydelse på trivslen, blandt andet et godt psykisk arbejdsmiljø.

Hvad skaber et godt psykisk arbejdsmiljø

Trivsel på arbejdspladsen påvirkes således af det psykiske arbejdsmiljø. Hvor godt et psykisk arbejdsmiljø er i en virksomhed, afhænger af mange parametre, samspillet mellem disse og hvordan virksomhedens øverste ledelse påtager sig ansvaret for at arbejde strategisk og operationelt med det psykiske arbejdsmiljø.

Elementer der influerer på det psykiske arbejdsmiljø er eksempelvis:

 • Ledelse
 • Rammer og formål
 • Samarbejde
 • Kommunikation og anerkendelse
 • Arbejdets tilrettelæggelse
 • Krav i arbejdet
 • Udviklingsmuligheder

Trivsel er vigtigt for virksomheders succes?

Fordelen ved trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø er, at dette bidrager til en sundere økonomi, da eksempelvis følgende elementer påvirkes positivt:

 • Øget effektivitet og bedre resultater
 • Større engagement hos medarbejderne
 • Mindre sygefravær
 • Bedre fastholdelse af medarbejderne
 • Øget employer branding

Kontakt

Jeg leverer ydelser af høj kvalitet, som tager afsæt i evidens, høj faglighed og mange års praksiserfaring. Kontakt mig for en uforpligtende snak om hvad jeg kan gøre for dig og din virksomhed.

Kontakt