Strategi med mening

Action Between gør strategi til et lavpraktisk navigeringsværktøj, der skaber merværdi

Hvad er en strategi?

En strategi kan ses som en sammenhængende plan for alle niveauer i organisationen, der definerer virksomhedens langsigtede fælles retning, en såkaldt vision samt virksomhedens mission/kerneopgave. Virksomhedens mål, formål og hvordan virksomheden påtænker at nå sine mål er også en del af strategien.

En strategi bør desuden understøttes af et værdisæt, som fortæller noget om hvilken adfærd virksomheden prioriterer, hvordan værdierne anvendes aktivt og understøtter visionen og missionen.

Hvorfor bør en strategi give mening for alle?

En gennemarbejdet og formålsbaseret strategi er et navigeringsværktøj, for både bestyrelse, ledere og medarbejdere, der bidrager til organisatorisk sammenhæng, effektiv opgaveløsning og agilitet.  Strategien skal gerne danne grundlag for alle beslutninger, der træffes i virksomheden, lige fra opgaveløsninger til kompetenceudvikling, rekruttering osv.

En værdiskabende strategi kræver involvering

For at sikre at strategien implementeres og reelt anvendes som et navigeringsværktøj, så kræver det, at alle er involveret i større eller mindre dele af strategiprocessen. Involvering medfører forståelse for strategien, medejerskab og bidrager til, at strategien giver mening på alle niveauer i organisationen. Alt sammen elementer der medfører sundere økonomi, øget engagement og mere trivsel.

 

Kontakt

Jeg leverer ydelser af høj kvalitet, som tager afsæt i evidens, høj faglighed og mange års praksiserfaring. Kontakt mig for en uforpligtende snak om hvad jeg kan gøre for dig og din virksomhed.

Kontakt