Bæredygtige forandringsprocesser

Action Between udvikler bæredygtige organisationer

Medinddragende forandringsprocesser?

Jeg designer, gennemfører og implementerer en bred vifte af  store og små forandringsprocesser i et tæt samarbejde med kunden. Jeg klæder jer på til at komme godt fra start, og sørger for, at I kommer godt i mål og når de ønskede reultater.

For at nye kompetencer og arbejdsgange fører til ny adfærd i praksis og skaber merværdi for jer som kunde, så tager de processer, jeg designer, afsæt i klare formål, en tydelig rød tråd, medinddragelse og konstruktiv dialog. Succesfulde forandringer fokuserer på resultater og mål, men også på sunde relationer, tryghed og involvering af de mennesker, som skal føre forandringer ud i livet.

 

Hvad er en bæredygtig organisation?

Bæredygtige virksomheder har til formål, at alle processer i organisationen arbejder mod målet om, at bidrage til udviklingen af en varig bæredygtig klode, et mål som er udspecificeret i de 17 verdensmål. I ActionBetween har jeg et særligt fokus på at udvikle organisationer til at være sunde, stærke, levedygtige og have en høj trivsel. Det understøtter især verdensmål nummer tre, som sætter fokus på at ”Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper”.

 

Hvorfor er løbende fokus på forandring nødvendig?

I dag er arbejdsmarkedet i konstant forandring, man kan påstå ”at forandring er den eneste konstante”. Det medfører et stort behov for løbende at prioritere store og små udvikling- og dialogprocesser på lige fod med den daglige drift.

Forandringer kan eksempelvis tage afsæt i udvikling eller styrkelse af virksomhedens strategi, arbejdsgange, strukturer og samarbejdskultur med det formål at virksomheden hele tiden tilpasser sig omgivelsernes krav og behov.

Jeg gennemfører forandringsprocesser for bestyrelser, ledere og medarbejdere.

Kontakt

Jeg leverer ydelser af høj kvalitet, som tager afsæt i evidens, høj faglighed og mange års praksiserfaring. Kontakt mig for en uforpligtende snak om hvad jeg kan gøre for dig og din virksomhed.

Kontakt