Ledelsesudvikling & rådgivning

Action Between udvikler og styrker ledere til at imødekomme fremtidens krav

Ledelse er en kompleks opgave

At være leder i en verden hvor forandringspresset er højt er en svær og kompleks opgave. En leder skal eksempelvis opnå positive resultater, træffe svære og hurtige beslutninger samt imødekomme markeds- og forretningsbehov. Samtidig skal en leder også være interesseret i at arbejde med mennesker, lytte, involvere, sikre god trivsel osv. Det stiller krav til kontinuerlig ledelsesudvikling, træning og sparring.

Krav til fremtidens leder

Forskning, undersøgelser og praksis viser entydigt, at succesfulde ledere i fremtiden har en høj følelsesmæssig og social intelligens. De har en passion for at arbejde med mennesker og skabe høj engagement, de formår at være meget fleksible og medinddragende i deres ledelsesstil gennem eksempelvis dialog, feedback og forventningsafstemning.

Fremtidens leder agerer sparringspartner for sine medarbejdere og sætter klare mål, retning og formål i samarbejde med de ansatte.

Fremtidens leder accepterer i højere grad konstant forandring som et præmis for ledelse, og forsøger ikke at udøve ledelse via kontrol, men adapterer forandringer gennem procesledelse og medinddragelse.

Hvorfor bør ledere udvikle sig til fremtiden

Behovet for fremtidens krav til ledelse hænger dels sammen med, at det bliver sværere at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere og dels, at de næste generationer på arbejdsmarked stiller større og anderledes krav til medbestemmelse, ansvar, fleksibilitet og trivsel.

Kontakt

Jeg leverer ydelser af høj kvalitet, som tager afsæt i evidens, høj faglighed og mange års praksiserfaring. Kontakt mig for en uforpligtende snak om hvad jeg kan gøre for dig og din virksomhed.

Kontakt